Projekt koncepcyjny

Projekt obejmuje propozycje ideowe i charakter wnętrza.
Cały projekt koncepcyjny określa rozkład wnętrza i jego funkcję.

Przeprowadzana jest rozmowa z inwestorami dotycząca wnętrza oraz udostępniana jest ankieta zawierająca kluczowe zapytania oczekiwań, funkcji, stylu i kolorystyki.

Wnętrze w obecnym stanie zostaje z inwestorami przeanalizowane, określa się najlepszą funkcję i estetykę.

Na podstawie podesłanych rzutów architektonicznych (może być też zrobiona inwentaryzacja) oraz wcześniejszych ustaleń Projektant przygotowuje najlepsze rozwiązanie koncepcyjne - wizualizację wnętrza obrazującą całe pomieszczenie.

Architekt przedstawia najlepsze rozwiązanie funkcjonalne, pokazuje na wizualizacji wizję estetyczną, materiałową, kolorystyczną oraz oświetleniową.


Projekt koncepcyjny zawiera:

- wizualizację wnętrza obrazującą charakter całego wnętrza
- układ funkcjonalny wnętrza z rozmieszczeniem mebli, rzut w skali 1:50
- wykaz głównych materiałów i elementów wyposażenia jakie zostały zaproponowane w wizualizacji

Na tym etapie inwestor może przejść do projektu wykonawczego.

<< powrót

facebook