Projekt koncepcyjny

Projekt obejmuje propozycje ideowe i charakter wnętrza.
Cały projekt koncepcyjny określa rozkład wnętrza i jego funkcję.

Przeprowadzana jest rozmowa z inwestorami dotycząca wnętrza oraz udostępniana jest ankieta zawierająca kluczowe zapytania oczekiwań, funkcji, stylu i kolorystyki.

Wnętrze w obecnym stanie zostaje z inwestorami przeanalizowane, określa się najlepszą funkcję i estetykę.

Na podstawie podesłanych rzutów architektonicznych (może być też zrobiona inwentaryzacja) oraz wcześniejszych ustaleń Projektant przygotowuje najlepsze rozwiązanie koncepcyjne - wizualizację wnętrza obrazującą całe pomieszczenie.

Architekt przedstawia najlepsze rozwiązanie funkcjonalne, pokazuje na wizualizacji wizję estetyczną, materiałową, kolorystyczną oraz oświetleniową.


Projekt koncepcyjny zawiera:

- wizualizację wnętrza obrazującą charakter całego wnętrza
- układ funkcjonalny wnętrza z rozmieszczeniem mebli, rzut w skali 1:50
- wykaz głównych materiałów i elementów wyposażenia jakie zostały zaproponowane w wizualizacji

Na tym etapie inwestor może przejść do projektu wykonawczego.

<< powrót

facebook
popcanvasart.com canvas art pop canvas art great big canvas art large canvas wall art canvas art for sale cheap canvas prints art canvas art for sale online oil paintings canvas art paintings oil paintings for sale Oil Painting Reproductions Discount Oil Paintings Popular Oil Paintings Big Wall Canvas Art Canvas Prints Art Abstract Art Home Decor Art Minimalist Art Contemporary Art Large Hand Painted Abstract Painting Plus Minimal Painting Extra Large Contemporary Painting Huge Customized Painting